Jag producerar köttlådor med naturbeteskött från ekologiska Belted Galloway-kor och lammkött från Klövsjöfår på det vackra Lugnåsberget, i hjärtat av Skaraborg.

Besök gärna min digitala gårdsbutik!

Olle, Månskensbonden

Sugen på naturbeteskött från Lugnås?


NATURBETESKÖTT

Genom att få leva ett långt och naturligt liv utomhus året runt får mina djur utlopp för sina naturliga beteenden. På sommarhalvåret betar de gräs på naturbetesmarker och under vintern grovfoder skördat från mina åkrar. Mina djur är dessutom av raser som är anpassade för det svenska klimatet och trivs bra på lite kargare marker och blir därmed utmärkta landskapsvårdare som gynnar den biologiska mångfalden.


EKOLOGISKT

Gården brukas ekologiskt enligt KRAV:s regelverk, fritt från kemiska bekämpningsmedel och fossilt konstgödsel. Det innebär bland annat att organisk växtnäring cirkulerar i ett naturligt kretslopp och att jag arbetar med naturen och inte emot den. Faktum är att samtliga marker på Lugnåsberget är ekologiska och här kan man både köpa ekologiska grönsaker och honung.


KLIMATVÄNLIGT

Gräsbetande djur är både klimat- och miljövänligt då gräsets rötter lagrar in kol i marken, då tillförda insatser är minimala, då den biologiska mångfalden gynnas och då idisslare kan ta tillvara på marker som inte är lämpliga för annan odling. Under 2023 beräknas mina vallar och betesmarker lagrat in ca 25 ton kol, motsvarande 90 ton koldioxid.


TRANSPARENT

Jag tycker att det är viktigt med en nära kontakt mellan producent och konsument, och visar gärna upp min produktion för intresserade. När det är dags för leverans av mina produkter är man välkommen att hämta dem direkt från gården. Dessutom är jag aktiv i sociala medier för att ge en inblick i året på gården. Följ mig här:


NÄRPRODUCERAT

Gården ligger på det natursköna Lugnåsberget, i hjärtat av Skaraborg. Inom en 3 mils radie finns städer som Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Götene och Töreboda. Även slakt och styckning sker i närområdet. Så letar du efter närproducerat kött, har du hittat rätt!BELTED GALLOWAY

På gården finns några procent av Sveriges ca 1 000 Belted Galloway-kor. Det är en härdig ras från Skottland som förutom för sitt karaktäristiska vita bälte, är kända för sitt möra, smakrika och välmarmorerade kött. Korna är helt uppfödda på gräs, vilket gör att korna mår bättre, att köttet smakar bättre och att det blir mer hälsosamt än kraftfoderuppfött nötkött. Det beror på att gräsbete ger mer smak, långsammare tillväxt och en bättre balans mellan fettsyrorna omega-3 och omega-6. När kon är knappt 3 år, körs det direkt från hagen till slakteriet. Efter slakten hängmöras nötköttet i två veckor innan styckning och paketering, för att sedan levereras som köttlådor och köttkassar till kunder i hela Skaraborg.


KLÖVSJÖFÅR

För att bevara de svenska allmogeraserna består fårbesättningen av ett dussin genbanksanslutna Klövsjöfår. Det är en ras som trivs på naturbeten och lammen ger både ett fantastiskt lammkött och vackra lammskinn. Lammköttet packas i lammlådor och om man vill kan man även få lammskinnet när det är färdigberett. Eftersom lammskinnet är tvättbart passar det utmärkt i barnvagnar. Lammskinnen skickar jag som paket med post över hela Sverige.


VÄXTODLING

Gården brukar drygt 100 hektar, fördelat på hälften åkermark och hälften betesmark. På markerna där det går att odla spannmål eller liknande grödor har jag en växtföljd som innebär att jag under några år kan odla grödor för humankonsumtion eller foder. För att hålla nere insatserna roterar dessa med vall och i vissa fall bete.


MÅNSKENSBONDEN

Jag heter Olle, och är utbildad mark/växt-agronom. 2017 köpte jag gården här på Lugnåsberget och har sedan dess bedrivit min verksamhet. Företaget och mig själv kallar jag för ”Månskensbonden” då definitionen av detta är ”person som har lantbruk bara som hobby” eller ”bonde som endast är bonde på kvällstid och har annat jobb på dagarna”. Det stämmer in på mig då jag bedriver mitt lantbruk på kvällar, helger och andra lediga stunder för att på vardagarna jobba som tjänsteman i lantbruksbranschen.


Är du i behov av nya åsikter?