MELLANGRÖDA!

I år har jag odlat mellangröda på all havre-areal, så det blev knappt 30 ha. Mellangrödan såddes in i samband med sådden av huvudgrödan (havren) och har därmed vuxit under hela säsongen. Utsädesmängden var 7 kg/ha och jag upplever att det gav en tät och fin mellangröda.

Blandningen var en sprillans ny från Lantmännen (som jag faktiskt haft ett finger i att ta fram). Den heter Mellangröda Bas GEB, och innehåller 30% vitklöver och 70% engelskt rajgräs. Funktionen i denna blandning är att den växer snabbt på hösten, lagrar in kväve från luften genom vitklövern och samlar upp överblivet kväve från årets odling genom rajgräset. Dessutom håller den marken täckt vilket gör att ogräs får svårt att växa då de inte får så mycket ljus.

När havren tillslut skördades fick mellangrödan mer ljus vilket gjorde att den ”exploderade” i tillväxt. Den fick växa fritt i ca en månad innan jag putsade ned den, då jag inte ville låta varken rajgräset eller eventuella ogräs få för mycket frihet.

Med mellangrödan kan jag tänkas ha lagrat in ca 300 kg C/ha (motsvarar ca 1 ton koldioxid) och upp till 30 kg kväve som jag kan ha användning till nästa års gröda.

Bildserien nedan visar hur mellangrödan såg ut under växtsäsongen.