KOPPARDEMO

Eftersom jag till vardags jobbar på Lantmännen fick jag möjlighet att testa en ny gödselprodukt denna säsong: Storsäljaren Biofer 10-3-1 berikad med koppar (som ger en förrådskoppargödsling som är godkänd enligt KRAV:s regelverk). Jag har erfarenhet av extremt låga koppartal på markerna i området, så en demo på gården skulle passa bra.

Kopparbrist är vanligt i mitt område (Skaraborg) där ca 1/3 av arealen beräknas ha kopparnivåer som ger brist hos grödan. Tidigare har man kunnat förrådsgödsla med flytande koppar, alternativt sprida ut ett pulver som är relativt obehagligt att hantera, men med denna produkt skapas nya möjligheter. Denna produkt skulle förmodligen behövas på ca 50 000 ha, bara i Skaraborg!

Den 8 maj såddes demon med 6 m Spirit, gödseln myllades. Det fanns gott om fukt och efter några dagar hade det kommit lagom med regn vilket gav bra uppkomst och effekt av gödseln. Därefter kom torkan som varade fram till slutet av juni. Därefter vattenöverskott fram till skörd den 23 augusti. Ingen skördemätning, endast foton och egna observationer.

0-rutorna utmärkte sig kraftigt redan efter någon vecka och det fanns även en synbar skillnad mellan 1000 kg och 500 kg 10-3-1. Med eller utan koppar syns varken på bild eller som bristsymtom i de led som inte fått koppar. Eftersom det var ett tufft år för vårsäd i området skördemässigt var det nog tillslut vatten som var begränsande för att bygga skörd och när vattnet väl kom var det för sent och då räckte näringen längre.

Anekdotiskt gödslade jag även koppar i korn på andra skiften med stark kopparbrist, och där upplevde jag stor skillnad då jag tidigare sett mycket kopparbrist i både vall och stråsäd tidigare.

Hitta gärna tillbaka till bloggen för att läsa nya inlägg!

22 augusti
500 kg Biofer 10-3-1 till vänster, 1000 kg Biofer 10-3-1 till höger.
Inlastning av Biofer i våras.