KOLINLAGRING 2023

Jag är förmodligen en av Sveriges mest miljövänliga personer, sett till utsläpp/inlagring av koldioxid. Efter mångårig utbildning i ämnet och därefter investeringar på ca 1 mSEK lagrar jag nu mer kol än de allra flesta enskilda personerna i Sverige.

Totalt sett lagrar jag in lika mycket koldioxid som drygt 11 personer årligen släpper ut.

Hur gör jag då detta?

Jag har valt den billigaste och bästa tekniken för att plocka bort koldioxid från luften, nämligen FotosyntesenTM. Genom att låta växter växa och samla in koldioxid lagras kol i biomassa som sedan direkt, eller efter ytterligare bearbetning, hamnar i jorden där det bryts ned och lagras in.

2023 års redovisning av kolinlagring finner du nedan:

GrödaAreal (ha)Kolinlagring (kg C/ha/år)Summa
Vall20500 (källa)10 000 kg C
Fånggröda140300 (källa)12 000 kg C
Betesmark4061 (källa)2 440 kg C
Totalt24 440 kg C
(motsvarande mängd koldioxid)~90 000 kg CO2
1. Innefattar även mellangröda och vallinsådd

Därutöver tillkommer det kol som förts bort med skörden, vilket motsvarar uppemot 100 ton kol till – men detta brukar inte räknas som en kolinlagring då det ger livsmedel och foder som konsumeras och återgår till atmosfären relativt snabbt.

Är du intresserad av en andel av mitt kolinlagringsöverskott? Köp en kolkredit här, eller hör av dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *