MÅNSKENS(STOR)BONDEN ÖKAR PRODUKTIONEN AV NATURBETESKÖTT OCH SPANNMÅL

Som vissa av er kanske har anat, utökades mina domäner vid årsskiftet. Total areal ökade från ca 50 ha, till 115. Åkermarken ökade med ca 30 ha och betesmarken med ungefär lika mycket.

Detta innebär att jag från att mest odlat spannmål för att bryta och lägga om vallar (till grovfoder under vintern till djuren), nu har utrymme för ca 35 ha åker ren spannmålsodling, vid sidan av min vallodling.

Iår odlar jag faktiskt tre grödor till tröskning, nämligen havre, råg och korn. Men framöver planerar jag att hålla mig till max en vårgröda och max en höstgröda per år.

Spannmålsodlingen är KRAV-ekologisk och jag bidrar ytterligare till miljön med att odla både mellangrödor (för ökad kolhalt (=minskad mängd koldioxid i atmosfären) och egenproducerat kväve) och vårplöjning (mindre utlakning, ökad kolhalt och mindre ogräsproblem i efterföljande gröda).

Även betesarealen fördubblades och är nog i mesta laget för befintlig djurbesättning. Men den ger mig möjlighet för en annan typ av betesdrift, där jag går från kontinuerligt bete (korna går i samma hage hela betesperioden) till bete i storfålla (där jag delar upp mina hagar i flera och flyttar dem mellan). Den nya betesstrategin ska främja den biologiska mångfalden ytterligare och betet kommer växa mer, vilket öka betesmarkens kolinbindning och att djuren totalt sett kan beta en ännu längre period (vilket minskar behovet av utfodring med ensilage på höstarna).

Jag har också utrymme för fler djur och kommer inför nästa säsong ha 14 kalvande kor istället för 8 som jag haft de senaste åren. Fårbesättningen har jag inte tänkt utöka, men jag kanske ändrar mig.

Spannmålen säljer jag till Lantmännen, och nötkött och lammkött säljer främst i egen regi men även genom Gröna Gårdar och Kullans Lycka. Vill ni köpa det sistnämnda gör ni det enklast i min onlinebutik där ni kan köpa av det som finns fryst i lager eller skriva upp er för bokning inför höstens slakt. Passa på att boka ett lammskinn också!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *