LAMMPRODUKTION MED KLÖVSJÖFÅR

Anledningen till att jag har får är, förutom att de är väldigt trevliga att handskas med, att de ger ett gott kött, är bra naturvårdare och att de är ett bra komplement till nötkreatur.

Målet med produktionen är därför ganska enkel; att ta fram ett välsmakande kött med fina detaljer på gräs och naturbete. Genom sambete eller växelbete med mina nötkreatur ska de även hjälpa till att hålla markerna öppna, beta av rator och bekämpa ogräs. Det senare gäller främst skräppa som nöt ratar med får gärna äter om de inte blivit för stora och gamla. Slutligen vill jag ha möjlighet till ett gott ekonomiskt utfall, som skapas genom antingen försäljning till slakteri, återtag eller försäljning av livdjur [blocket-annons](och därför är djuren både stamboksförda och i MV3-status).

För att nå ett bra produktionsresultat vill jag vidare ha ca 2 lamm per tacka för att erhålla den bästa tillväxten när lammen är små. Vid lammproduktion med vårlamning (lammen föds på våren, går ute och betar på sommaren och slaktas på hösten) ska målet normalt vara en tillväxt på 300 gram/dag, men då mina djur är mindre än generella produktionsraser (se tabell) tycker jag att 250 gram/dag är godtagbart. Jag vill även att lammen skall vara färdiga senast i slutet på augusti för att få ett så högt avräkningspris som möjligt om jag väljer att sälja det till slakteriet (priserna har egentligen redan börjat falla i augusti, men i september rasar dem ännu mer), och vid denna tidpunkt får man också bäst kvalité på lammskinnen.

RasTacka (vuxen, kg)Bagge (vuxen, kg
Klövsjöfår45-7060-80
Finullsfår55-8080-100
Gotlandsfår60-7080-100
Texel75-95110-130
Vikter på vuxna tackor och baggar enligt fåravelsförbundet.

För att nå målen är det viktigt med bra foder och bete. Under 2023 har jag fodrat med gårdens hösilage av fjolårets förstaskörd, vilket var tillräckligt för att hålla gott hull på tackorna fram till lamning. Efter lamning vill jag så fort betena börjar spira släppa ut tackor (och lamm) på bete med tillskottsutfodring med höensilage vid behov. Fåren hade tillgång till bete redan från april, innan lammen fötts, och 3 maj släpptes de i väg på endast bete.

Nöjda lamm och tackor vid betessläppet, riktiga betet fanns i annan del av hagen

Resultatet hittills iår är 2,25 avvanda lamm/tacka. En genomsnittlig tillväxt på 237 gram/dag, där 11 lamm ligger över målet om 250 gram/dag. Det är tydligt att det är 2 lamm per tacka som är bäst, då alla dessa ligger i toppen. Prognosen är att 14 lamm kommer vara klara enligt målen i slutet på augusti, och resten kommer behöva ytterligare några veckor på sig. Betesmässigt har de hållit ordning i en gammal kohage, där de dessutom tryckt tillbaka skräppa som hade börjat växa där.

Nu är det bara att fortsätta erbjuda lammen bra och parasitfritt bete, fri tillgång till mineraler och vatten.

Så om du vill du ha närproducerat lammkött i form av lammlåda direkt från bonden? Boka din lammlåda med naturbeteskött nu! Och glöm för bövelen inte att lägga en beställning på ett lammskinn!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *